Νίκη Μαργαρίτη

Βιοτεχνολόγος / Συγγραφέας
Γιώργος Μιχαηλίδης Photo Γιώργος Μιχαηλίδης Quotes
ΒΙΟ
Βιοτεχνολόγος και συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων Βιολογίας, με ειδικότητα:
  • Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών – Βιομηχανικές ζυμώσεις (Γ.Π.Α).
  • Μοριακή Μικροβιολογία (Ε.Κ.Π.Α Τμήμα Βιολογίας).
  • Genetic and evolution (Duke University Η.Π.Α).
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
  • Βιομηχανική Χημεία Msc. (Ε.Κ.Π.Α. Τμήμα Χημείας).
  • Γονιδιωματική cPh.D (Γ.Π.Α. Τμήμα Βιοτεχνολογίας).
Επιμορφώσεις:
  • Πνευματική ιδιοκτησία (Ε.Κ.Π.Α Τμήμα Νομικής).
Επαγγελματική εμπειρία:
Καθηγήτρια Βιολογίας με 20ετή πείρα στην προετοιμασία υποψηφίων με υψηλούς στόχους (Ιατρική – Oδοντιατρική - Φαρμακευτική κ.ά).
ΜΑΘΗΜΑ

Βιολογία