Μια άλλη σημαντική εκπαιδευτική δράση της ομάδας μας είναι
η υλοποίηση ημερίδων ή σεμιναρίων σχετικά με τα μαθήματα
Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Βιολογία.

Ενδεικτικά για την Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου πραγματοποιούμε:

Ημερίδες επανάληψης στα παραπάνω μαθήματα.

Εξετάσεις προσομοίωσης και σχολιασμό των θεμάτων εξέτασης.

Σεμινάρια για το πώς βαθμολογούνται τα γραπτά
των Πανελλαδικών εξετάσεων, κ.ά.